2016-04-22 PRESSMEDDELANDE

POSITIVT FOKUS PÅ ARBETSPLATSEN ÖKAR PERSONALENS VÄLBEFINNANDE OCH GER SAMTIDIGT NÖJDARE KUNDER

Avonova Ledarsupports forskningsrapport har publicerats i ansedda tidskriften Works; Group intervention: A way to improve working teams’ positive psychological capital.

Studien visade signifikanta resultat

Efter bara fem timmars träning i positivt tänkande på arbetsplatsen fick forskargruppen tydliga och positiva resultat som visade sig vara hållbara även på lång sikt.

  • Hälsan förbättrades hos de som hade störst behov av det.
  • Arbetsglädjen ökade generellt.
  • Tron på sin egen förmåga på arbetet växte.

Vad betyder detta?

  1. Arbetsmiljön kan avsevärt förbättras i normalfungerande arbetsgrupper genom att personalen lär sig att fokusera mer på positiva aspekter i vardagen.
  2. En ganska blygsam insats kan ge avgörande resultat.
  3. Åtgärderna är inte särskilt komplicerade – det handlar om att på ett realistiskt sätt uppmärksamma det som man faktiskt uppskattar utan att förneka de bekymmer som också finns.

Avonova Ledarsupport planerar en fortsatt studie

Nästa forskningsprojekt kommer att bestå i att utbilda chefer till att träna de egna personalgrupperna till ett mer uppskattande förhållningssätt till arbetet och till livet. 40 chefer kommer att få utbildning, stöd och utbildningsmaterial för att genomföra insatsen och lika många kommer att utgöra kontrollgrupp. Utförliga undersökningar kommer att göras på alla deltagande medarbetare.

Syftet med en fortsatt studie, i positivt fokus, är att sprida denna metod som startar upp gynnsamma processer på arbetsplatsen.

För mer info kontakta: Bo Harty, tel: 0722-064320         

http://content.iospress.com/articles/work/wor2227