Pia Geivald ny CPO för Avonova

pia_CPO_Avonova.jpgDen 2 november 2020 tillträdde Pia Geivald som ny CPO (Chief People Officer) för Avonova i Sverige och Norge.

Pia Geivald har under många år arbetat med affärsorienterad, strategisk HR och har gedigen erfarenhet inom värdegrundsarbete, kulturbyggande, ledarskap och förändringsprocesser. Närmast kommer Pia från AniCura AB där hon har varit People and Organization (HR) Manager för den svenska verksamheten. Innan dess var hon Professional Development Director på McKinsey & Company i Norden.

Högst på agendan ligger ambitionen att bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla och fortsätta attrahera duktiga kollegor och att bygga vidare på det starka och unika engagemang som redan finns hos Avonovas medarbetare och ledare.

”Jag glädjer mig enormt att kunna hälsa Pia Geivald, vår nya Chief People Officer (CPO) välkommen till Avonova. Piahar förutom en mycket relevant erfarenhet en unik mellanmänsklig förmåga och ett engagemang för affärs- och organisationsutveckling”, säger Max van Eijk, koncernchef för Avonova Group.

”Det ska bli spännande att få vara med och bygga Nordens bästa och modernaste företagshälsovård för våra kunder – och skapa förutsättningar för utveckling, motivation och stolthet över att vara en del av Avonova” säger Pia Geivald.

Pia kommer att ingå i ledningsgruppen och ansvara för HR på koncernnivå. Hon tillträder som CPO den 2 november 2020 och kommer att ha Stockholm som huvudplacering med resor till Norge så fort det blir möjligt.