Andreas Carlborg ny Chief Medical Officer (CMO) för Avonova

andreas_carlborg_hemsida.jpg

Andreas Carlborg tillträder som CMO för Avonova den 16 november 2020. Andreas kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och arbeta för att säkerställa att Avonova är ledande inom sitt område med fokus på digitalisering samt bästa möjliga kvalitet och evidens i produktutbudet.

Som Chief Medical Officer kommer Andreas huvuduppgift vara att se till att utvecklingsarbetet alltid bygger på evidens, så att kunder alltid kan förvänta sig en säker och värdeskapande leverans, baserad på vetenskaplig evidens.

Andreas har lång erfarenhet från såväl den svenska som den norska hälsovården, från att leda och utveckla specialisthälsovården, från undervisning och forskning. I Avonova kommer han att ansvara för dessa områden på koncernnivå, i både Sverige och Norge.

Senast kommer från uppdraget som chef för Norra Stockholms psykiatri i Region Stockholm. Han har haft olika ledande roller inom psykiatrin i 12 år, men har också varit i Astra Zeneca och har erfarenhet av och från primär- och specialisthälsovården i Norge. Andreas är specialist inom psykiatri och har doktorsexamen i klinisk neurovetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm.

Andreas har också en MBA från Frankfurt School of Finance and Management och har med sig en bred erfarenhet från styrelsearbete i profit- och nonprofit-företag.

” För mig är det mycket spännande att få börja i Avonova och jag hoppas att jag med min kompetens och bakgrund blir ett viktigt tillskott till organisationen och koncernledningen och att jag kan bidra till att utveckla den framgångsrika verksamheten yttliggare. Som läkare, chef och fd elitidrottare ligger hälsa och ett hållbart arbetsliv mig varmt om hjärtat och företagshälsovården har en mycket viktigt uppgift i att skapa förutsättningar för detta», säger Andreas Carlborg.

"Jag ser fram emot att välkomna Andreas till Avonova. Med sitt fokus och djupa expertis inom hälsa, forskning och förändringshantering kommer han att spela en nyckelroll i Avonovas utveckling, baserat på vetenskaplig evidens och kundvärde", säger Max van Eijk, koncernchef för Avonova.