Nya regler vid inresa till Sverige

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige

Regeringen har beslutat att från och med 6 februari måste utländska medborgare vid inresa till Sverige ha testat negativt för covid-19. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provtagningstillfället
  • Huruvida det test som utförts är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
  • Testresultatet
  • Utfärdare av intyget
  • Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska.

Alla rekommenderas testning och karantän efter inresa

Alla, även svenska medborgare, rekommenderas att testa sig så fort som möjligt efter man kommit till Sverige och igen fem dagar efter ankomsten. Detta gäller även om man testat positivt för antikroppar. Om du testade dig i samband med att du påbörjade resan till Sverige behöver du inte testa dig i samband med ankomsten, men bör fortfarande testa dig på dag fem. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt. De gäller för barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

I väntan på testning och provsvaren rekommendeas att man beter sig som att man har covid-19 och alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Det gäller också barn i förskola och skola. Man bör stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om man inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan man sedan röra sig i samhället.

Resenärer från Danmark, Norge och Storbritannien

Det befintliga inreseförbud som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Danmark, Norge och Storbritannien till Sverige gäller fortfarande

Arbetspendlare

Arbetspendlare måste kunna visa upp ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion vid inresa till Sverige. För att underlätta för arbetspendlare gäller dock inte att testet ska ha utförts inom 48 timmar, utan test som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige får användas.

Läs mer här om vad som gäller och vissa undantag

Frågor och svar om inreseförbud

Rekommendationer till personer som reser in i Sverige