2018-08-31

När hösten och mörkret kommer kan det kännas motigt att gå till arbetet – men de allra flesta gillar ändå sitt jobb. Mer än nio av tio anställda, 95 procent, trivs på sina arbetsplatser enligt ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört.

– Att gilla sitt arbete är centralt för att må bra och göra ett bra jobb. Om man inte trivs är det viktigt att försöka ändra på situationen, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova. 

På uppdrag av arbetsgivare runt om i landet har Avonova ställt frågor till medarbetare om hur de trivs på jobbet. Hela 95 procent av de anställda svarar att de ofta eller mycket ofta trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Fem procent svarar att de sällan trivs på jobbet, och mindre än en procent att de aldrig trivs.

– Det allra viktigaste för att trivas på jobbet är att vi har stor frihet att styra det egna arbetet. Det är mycket roligare att gå till jobbet utan en klåfingrig chef som detaljstyr vad vi ska göra. Därför måste det vara kristallklart vem som är ansvarig för vad, säger Robert Persson-Asplund.

Äldre trivs bättre på jobbet än yngre. Bland dem som är under 30 år finns den största gruppen som inte trivs så bra. Av dem uppger sex procent att de aldrig eller sällan trivs, vilket kan jämföras med tre procent bland anställda som är över 60 år. 

– Yngre personer ställer generellt högre krav än äldre på att jobbet ska bidra till det egna självförverkligandet. Unga vill känna att jobbet är meningsfullt och många chefer kan bli bättre på att berätta om varför verksamheten är viktig, säger Robert Persson-Asplund.

För mer information, kontakta:

Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova, robert.persson-asplund@avonova.se, 073-662 63 80

Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44

Tre tips till dig som inte trivs på jobbet

1. Kartlägg vad som skaver. Om du inte trivs är det viktigt att du först själv försöker förstå orsakerna. Gör en lista med både sådant som du uppskattar på jobbet och sådant som du ogillar.

2. Prata med din chef. Våga ta upp dina tankar om vad som skulle kunna bli bättre vad gäller dina arbetsuppgifter och annat på jobbet. En bra chef ser dina förbättringsförslag som en möjlighet till utveckling av arbetsplatsen.

3. Prova något annat. Försök göra saker annorlunda på jobbet och utvärdera om din trivsel ökar. Om du ändå inte känner att arbetsplatsen är rätt för dig är det bättre att byta arbetsplats än att stanna kvar och vara missnöjd. 

Tre tips till arbetsgivaren för att öka trivseln 

1. Ge stort ansvar. Visa tillit genom att ge medarbetaren stor frihet i att själv styra sin tid och sitt arbetssätt. Följ upp, men detaljstyr aldrig.

2. Låt kompetensen växa. Delegera arbetsuppgifter som utmanar medarbetaren att gå utanför sin bekvämlighetszon. Ha höga förväntningar, men skapa samtidigt ett klimat där misslyckanden är tillåtna och ses som en källa till lärande.

3. Stärk samhörigheten. Se till att alla på arbetsplatsen känner till vad ni gemensamt ska uppnå med verksamheten. Ett effektivt samarbete mellan engagerade kollegor skapar stor arbetsglädje.

Fakta om statistiken

Siffrorna bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Undersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare delta finns både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. En av frågorna löd: ”Trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter?” Resultatet redovisas i tabeller nedan.


Fråga: Trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter?

Ålder Aldrig Sällan Ofta Mycket ofta
Under 30 år 0% 6% 54% 40%
30–39 år 0% 5% 52% 43%
40–49 år 0% 4% 50% 45%
50–60 år 0% 4% 51% 45%
Över 60 år 0% 3% 47% 50%
Alla 0% 5% 51% 44%
Kön Aldrig Sällan Ofta Mycket ofta
Kvinnor 0% 4% 47% 49%
Män 0% 5% 52% 42%
Alla 0% 5% 51% 44%

 

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarsupport. Vi vill hjälpa våra kunder att öka produktiviteten och minska ohälsan. Med 650 medarbetare och service på 120 orter runtom i Sverige är vi en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.