2018-10-30

Nästan varannan anställd, 45 procent, tycker att de får för lite motion. Samtidigt är kvinnor betydligt mer aktiva än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

– Att röra på sig regelbundet är livsviktigt för både kroppen och hjärnan. Den som är fysiskt aktiv orkar med sitt arbete bättre, och vi vet dessutom att risken för långvarig sjukskrivning är nära kopplad till hur mycket vi rör oss, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om hur de motionerar. Nästan hälften, 45 procent, av de anställda svarar att de själva bedömer sina motionsvanor som otillfredsställande. Ungefär var tionde, 11 procent, svarar att de aldrig ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer.

– Vi behöver få in mer rörelse under arbetsdagen, eftersom vi tillbringar så stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför måste arbetslivet organiseras så att medarbetare rör sig mer även på arbetsplatsen, säger Sofia Åström Paulsson.

Undersökningen visar på stora skillnader mellan könen. Dubbelt så många män som kvinnor svarar att de aldrig vardagsmotionerar, 12 procent jämfört med 6 procent bland kvinnorna. Omvänt uppger 23 procent av kvinnorna att de ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer fler än fem gånger i veckan, jämfört med 15 procent av männen.

Arbetsgivare kan underlätta för medarbetarna att röra på sig mer, exempelvis genom skattefria förmåner som friskvårdsbidrag eller genom att ordna gemensam motion.

– Motion på jobbet får inte bli ännu ett prestationskrav. Därför är det viktigt att aktiviteterna är frivilliga och inkluderande. En promenadgrupp ger betydligt mer än om några få kollegor som redan är motiverade tränar ihop inför ett triathlonlopp, säger Sofia Åström Paulsson.

För mer information, kontakta:

Sofia Åström Paulsson, läkare och medicinskt ansvarig på Avonova, sofia.paulsson@avonova.se, 072-721 26 80
Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, stefan.persson@avonova.se, 070-423 96 44

Så får du in mer rörelse i arbetsdagen
1. Haka på en kollega.
Kolla med arbetskompisarna vilka som brukar träna eller promenera på lunchen och be att få följa med. Att skapa rutiner tillsammans är ett effektivt sätt att få till både motion och gemenskap i vardagen.
2. Vila aktivt. Gå ett varv och småprata med kollegorna eller passa på att uträtta ärenden när du känner att du behöver en paus. Då utnyttjar du ”vilotiden” till rörelse.
3. Önska redskap.
Fundera över din egen hälsa och vad du skulle behöva för att kunna röra dig mer under arbetstid. Många arbetsgivare är villiga att satsa på både friskvårdsbidrag och träningsredskap som gummiband eller gymbollar.

Så kan arbetsgivaren underlätta ökad vardagsmotion
1. Tillåt träning under arbetstid.
Inför friskvårdstimme eller möjliggör flexibla arbetstider. Då blir det lättare att cykla eller promenera till jobbet och att gå ifrån till gymmet en stund.
2. Tipsa om aktiviteter i närområdet. Informera om bra lunchställen, fina promenadvägar eller roliga gruppträningar omkring arbetsplatsen. På så sätt uppmuntras de anställda att gå ut och röra på sig i friska luften.
3. Signalera att motion är viktigt. Ställ frågor om hälsa i medarbetarsamtal, erbjud friskvårdsbidrag och var ett föredöme genom att själv delta i friskvårdstimmen. Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb.
 
Fakta om statistiken
Siffrorna bygger på hälsoundersökningar med 28 700 anställda på arbetsplatser runt om i landet under 2017. Undersökningarna har genomförts av Avonova, Sveriges näst största företagshälsa som finns på cirka 120 orter i 17 län. Bland de arbetsplatser som låtit sina medarbetare delta finns både stora och små företag samt ett 90-tal av landets kommuner.

I samband med undersökningen svarade de anställda på en hälsoenkät. Två av frågorna var följande:

Fråga 1: ”Hur bedömer du dina motionsvanor?”
1 = mycket otillfredställande, 6 = mycket tillfredställande

  1 2 3 4 5 6
Kvinnor 5% 13% 22% 31% 20% 8%
Män 5% 16% 25% 29% 17% 7%
Alla 5% 16% 24% 29% 18% 8%

Svarsalternativ 1–3 räknas som att anställda bedömer sina motionsvanor som otillfredsställande. Svarsalternativ 4–6 räknas som att anställda bedömer sina motionsvanor som tillfredsställande.

Fråga 2: ”Vardagsmotion, exempelvis promenad, cykelturer?”

  Aldrig 1-2 ggr/v 3-5 ggr/v fler än 5 ggr/v
Kvinnor 6% 38% 33% 23%
Män 13% 42% 30% 15%
Alla 11% 41% 31% 17%

 

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarsupport. Vi vill hjälpa våra kunder att öka produktiviteten och minska ohälsan. Med 650 medarbetare och service på 120 orter runtom i Sverige är vi en rikstäckande leverantör av hälsotjänster.