2019-02-20

Hej!

Med anledning av det senaste dygnets rapportering i media vill vi kort informera dig om vad som sker och betona att våra övriga tjänster, så som sjuk- och friskanmälantjänsten eller försäkringsbolagskunder, inte berörs.

MedHelp ansvarar för sjukvårdsrådgivning till allmänheten via tjänsten 1177 Vårdguiden på uppdrag av regionerna Stockholm, Sörmland och Värmland. Samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon spelas in för att ha möjlighet att gå tillbaka och kvalitetssäkra.

En säkerhetslucka hos en underleverantör upptäcktes under måndagen 18 februari varpå servern stängdes ner. Totalt rör det sig om 55 samtal som laddats ner från 7 olika IP­adresser. Vi bedriver nu en IT-forensisk utredning för att kartlägga exakt vad som skett och säkerställa bevismaterial.

Som vårdgivare är patientsäkerheten MedHelps högsta prioritet och vi kommer inom ett dygn att skicka in utredningen till Datainspektionen och ärendet kommer att polisanmälas. Vi går nu även igenom de 55 samtalen i fråga för att utreda vilken information som läckts och utifrån det vidta de åtgärder vi anser nödvändiga.

Vi kommer att hålla er uppdaterade kring ärendet via vår hemsida.

Bästa hälsningar
Lennart Persson VD
MedHelp AB