Vinnarna av Guldpilen 2019

Guldpilen är en utmärkelse som årligen delas ut till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna. Utmärkelsen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 2019 års Guldpilen delas ut till Inovyn (Stora företag), Erik Larsson Bygg (små företag) och Eslövs Kommmun (offentlig sektor).

– Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg i det mycket viktiga arbetet med hälsa, säger Mikael Rogestedt, VD Inovyn.

– Det betyder otroligt mycket för hela vår organisation. Vi har vänt våra sjuktal och börjat arbeta förebyggande på ett helt annat sätt, och det här känns som ett kvitto på att det har varit värt att hålla i och hålla ut i de här frågorna, säger Anna Norden, HR-chef på Eslövs kommun.

– Det betyder väldigt för oss. För det betyder att vi att vi jobbar med saker som är värdefulla både för oss, våra kunder och samhället i stort, säger Sonja Larsson, HR på Erik Larsson Bygg.

Pristagarna tog emot sina priser under konferensen Business Health 2019 på Waterfront, i Stockholm under torsdagen.

Juryns motiveringar:

Sambanden mellan medarbetare, teknik och organisation är väl integrerade delar i ett sys-tematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete. Med hög medvetenhet och systematik och ett specifikt fokus på den säkra arbetsplatsen arbetar petrokemiföretaget Inovyn i Stenungsund med riskbedömningar varje dag i varje moment. Hälso- och arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela organisationen där ledningen går i täten. Kontinuerliga utbildningar och processinriktat proaktivt hälsoarbete har en särskilt prioriterad plats i ett företag med en utmanande miljö- och arbetsmiljöbelastning. (Inovyn, stora företag)

Eslövs kommun har som alla kommuner utmaningar. Med hög energi och mycket god systematik tar man sig an dessa. Fokus ligger på de förvaltningar där arbetsmiljön är extra tung. Omsorgsverksamhet och skolan är prioriterade områden i ett omfattande processinriktat hälsoarbete, där medarbetare involveras och där delaktigheten är hög. Proaktivitet är ledord i ett uthålligt arbete där ledningen visar vägen och resultaten kommer med nöjda brukare och sänkta sjuktal. (Eslövs kommun, offentlig sektor)

Med en stark värdegrund där omtanke är nyckelordet arbetar Erik Larsson Bygg i Limmared med en varm inkluderande miljö där medarbetare, kunder och omvärld visas allra största hänsyn. Process och ständiga förbättringar inom hälsa och arbetsmiljö står i fokus varje dag. (Erik Larsson Bygg, små företag)

Läs mer om Guldpilen här.

För mer information, kontakta: Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef, 

070-423 96 44, stefan.persson@avonova.se

Mikael Rogestedt, VD Inovyn, Sonja Larsson, HR på Erik Larsson Bygg och Anna Norden, HR-chef på Eslövs kommun, vinnare av Guldpilen 2019. Foto: Pax Engström.

Fakta om Guldpilen

  • Guldpilen går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna.
  • Guldpilen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 
  • Vem som helst kan nominera företag och organisationer till priset. 
  • Juryordförande är Jörgen Malmenskog, vd på Avonova. Övriga jurymedlemmar från Avonova är Sofia Åström Paulsson (medicinskt ansvarig) och Robert Persson-Asplund (chefspsykolog). Externa jurymedlemmar är Fredrik Lidman (konsult inom organisation och ledarskap), Magnus Svartengren (professor i arbetsmiljömedicin på Uppsala universitet) och Kristina Öberg (oberoende seniorkonsult i företagshälsa).
  • Juryn utser finalister. År 2019 gick 17 företag och organisationer till final.

Tre tips för en hållbar arbetsplats 

Källa: Avonova 

  1. Jobba strategiskt. Tänk långsiktigt och sätt upp tydliga och mätbara mål för ert arbetsmiljö- och hälsoarbete. 
  2. Kommunicera värderingar. Använd värdegrunden för att skapa en känsla av mening och sammanhang bland de anställda. 
  3. Värdesätt återhämtning. Sätt tydliga gränser mellan vad som är arbete och vad som är fritid, så att medarbetare får möjlighet till återhämtning.

Här kan du nominera till Guldpilen 2020