Dramatisk nedgång i kondition för anställda i svenskt arbetsliv

Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, presenterade nyligen i en undersökning att allt fler i den arbetsföra befolkningen tappar kondition i form av syreupptagningsförmåga. Undersökningen är baserat på över 350 000 män och kvinnor gjord mellan 1995 och 2017.

På 22 år har konditionen för hela studiepopulationen mellan 1995 och 2017 minskat med 10,8 procent. En lägre kondition, som kan utgöra en hälsofara, ökade från 27 procent till 46 procent.

Enligt Thomas Brännström, hälsostrateg på Avonova, är detta något som stämmer väl överens med den bild som speglar företagshälsa. Han menar att man under flera år sett en ökning av just försämrad kondition, något som skapar problem om man ska orka genom en hel arbetsdag. 

– Det här skär genom alla yrken och åldrar, även det mest anmärkningsvärda är att de yngre står den stor del av konditionstappet, säger Thomas Brännström. Vidare säger han att många av de som tappar konditionen dessutom har flera år kvar i arbetslivet.

För att orka krävs det att man skapar marginaler som hjälper till att minska den press man har på sig. För att göra detta rekommenderas man att skaffa sig en överblick, oavsett storlek på organisationen, och till hjälp finns Avonovas kartläggningverktyg.

– Själv slår jag ett slag för vår livsstilanalys.Den utgår från en mätning av din fysiska aktivitet, återhämtning, sömnkvalité och stressnivå under 72 timmar. I resultatet finns verkligen en bra utgångspunkt för att bygga hållbarhet för både individ och organisation. 

Avonova har ett nära samarbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan. Inom kort kommer en fördjupad rapport om kondition. Håll utkik på vår blogg.