Kenneth Dalquist Valbøll, ny Commercial Director (CCO)

Kenneth_4.jpgKenneth kommer att leda koncernens kommersiella verksamhet, med fokus på att stärka Avonovas position i Norge och Sverige, bygga starka relationer med kunder och marknaden, anpassa och utveckla koncernens tjänsteerbjudande och vidareutveckla försäljning och marknadsföring.

Valbøll kommer närmast från rollen som kommersiell direktör för Lindorff. Han har bred ledarerfarenhet både nationellt och internationellt från Telia, Nordea och Verizon med både strategisk och operativ ledning inom försäljning och marknadsföring, affärsutveckling, digitalisering och HR. Valbøll kommer att ansvara för Avonovas marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och kommunikation.

”Jag tvivlar inte på att den pågående pandemin kommer att förändra vårt sätt att arbeta och leda permanent. En sådan förändring kräver ökade investeringar i både god fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen, samtidigt som det ställer ökade krav på den enskilda chefen i relation till fjärrstyrning och daglig uppföljning av anställda”, säger Kenneth Valbøll. ”Avonova har ett mycket starkt socialt syfte, ett starkt varumärke och en solid position på marknaden. Jag är väldigt entusiastisk över jag har fått chansen att delta i den förändringsresa som företaget har påbörjat och jag ser verkligen fram emot att leda arbetet med att vidareutveckla Avonovas marknadsposition”, säger Vabøll.

Direktör Max Van Eijk är mycket nöjd med att Kenneth Valbøll nu tar rollen som CCO för Avonova.

"Kenneth har erfarenhet från många av de områden som kommer att vara mycket viktiga för oss i framtiden. Både nationellt och internationellt har han arbetat för att professionalisera och modernisera både tjänster och lösningar, och närma sig marknaden och kunderna. Vi har en enorm kompetens som måste förfinas ytterligare för att skapa ännu mer värde för ännu fler företag. Hälsa och arbetsmiljö är starkare på dagordningen för nordiska företag än någonsin tidigare, och dagens arbetslivsutmaningar kräver till stor del experthjälp. Företag i Norge och Sverige kommer att få det från oss. Kenneth blir viktig för oss för att se till att vi möter kunder och marknaden med rätt tjänster och lösningar, levererade på ett sätt som uppfyller förväntningarna och skapar största möjliga värde för kunderna", säger Max van Eijk.

Kenneth Valbøll tillträder rollen som CCO den 1 november 2021.