Avonova ser dubbelt i hållbarhetsfrågan

När man talar om hållbarhet är det viktigt att hålla isär begreppen – verkar man på organisationsnivå eller individnivå? I en perfekt värld är svaret förstås ”både och”, och vägen dit går bland annat via ett tydligare fokus på proaktiv hälsa.

Viktiga processer
– För många organisationer är det svårt att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, berättar Robert Persson-Asplund som är psykolog och forskare med ansvar för utveckling av psykosociala tjänster på Avonova. En av anledningarna kan vara utmaningen med att få en balans mellan vad som utgör en hållbar arbetsmiljö för den anställde och för företaget som sådant.

Rent konkret handlar det mycket om att skapa rätt förutsättningar för att människor ska må så bra som möjligt där de arbetar. Forskning visar att den som trivs och upplever stöd är mer benägen att exempelvis komma med idéer, egna initiativ och lösa problem. Det i sig kan både stimulera produktiviteten och sänka sjukfrånvaron – och den goda cirkeln är ett faktum.

Att förebygga ohälsa
– Vi är jätteduktiga inom rehab och efterhjälp men det är inte där vi vill ha vårt fokus, förklarar utvecklingschef Stefan Persson. Om vi istället inriktar oss på en mer kunskapsförmedlande roll blir besparingarna snabbt avsevärda både vad gäller humankapital och i slutändan förstås kronor och ören. Att förebygga är både enklare och lindrigare än att bota, och här har vi väldigt mycket att tillföra.

Ett exempel på hur Avonova paketerar sin kunskap om en sund och hållbar arbetsmiljö är den så kallade Grundservice Företagshälsa

Grundservice Företagshälsa ger kunderna ständig tillgång till Avonovas arbetsmiljökompetens inklusive hälsoaktiviteter och undersökningar, och är ett viktigt led i ambitionen att skapa ett hållbart arbetsliv för såväl individer som organisationer.

Digitala tjänster
Digitaliseringen har förändrat spelplanen när det gäller vård och hälsa, och det är något som Avonova har varit snabba att ta fasta på. Bland annat möjliggör den nya tekniken att de utbildar drygt 10.000 chefer och medarbetare varje år genom så kallad e-learning. Likaså har de tagit fram ett enkelt och tillgängligt kartläggningsverktyg som stöttar hållbarhetsdialogen mellan chef och medarbetare och samtidigt utvärderar arbetsmiljön på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verktyget heter Avonova Dialog – ett hållbarhetsverktyg.

– Sedan har vi också robusta och evidensbaserade system för KBT-behandling via nätet, berättar Robert som just nu doktorerar på digital hälsa. Forskning har visat att behandling via nätet är väldigt kraftfullt, i många fall lika kraftfullt som en vanlig terapeutisk behandling.

– Mängden med data vi kan samla och analysera med digitaliseringens hjälp ger en komplex och detaljerad bild av hur både företag och individer mår. Det för det lättare för oss att höja blicken och flytta fokus från att främst vara efterhjälpande till att bli proaktiva och preventiva, avslutar Stefan Persson.