2017-12-22 

Avonova – en expert på förebyggande arbete

Risk management syftar till verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger olika typer av risker för ett företag. Begreppet beskriver den process som företag kan använda sig av för att hantera risker som påverkar lönsamheten och som hotar de anställdas hälsa. Begreppet myntades i USA på 1950-talet och har ofta varit associerat med försäkringsbranschen. Men det går också att koppla risk management till det vi gör inom Avonova.

Stefan Persson, Chef för marknad och affärsutveckling inom Avonova, berättar mer.

Risk management är väl inget man förknippar med företagshälsa?

Nej, men det borde man göra. Vi arbetar med det ständigt fast under en annan rubrik.  I vår beskrivning av den hållbara organisationen så är det just de risker som kan uppstå kring ” the human capital” som vi stöttar i att minimera och ibland helt eliminera.

Förklara närmare?

Vi har närmare 700 experter som varje dag på ett eller annat sätt möter våra 10 000 kunder. Ibland handlar det om efterhjälpande insatser i en rehabkedja, ibland är det kvalificerade riskbedömningar och ibland är det kunskap som förmedlas i ett utbildningssammanhang. Summan av detta är en mycket frekvent handling i att minimera risker. Risk management är starkt kopplat till klassiskt säkerhetsarbete, från industrispionage till stängsel och utrymningsvägar. Det vi gör är att utveckla den humana tillgången i form av medarbetare som mår bra och är under ständig utveckling. Är inte   organisationen på plats och fungerar i vardagen uppstår risker som kan få enorma konsekvenser om man inte hanterar dem tidigt.

Kommer Avonova att tillföra ett nytt affärsområde kring detta?

Nej inte alls – vi vill enbart förmedla och tydliggöra att detta är ett arbetsfält vi bemästrar och arbetar med varje dag. Det finns branscher och aktörer utanför företagshälsan som ger sken av att de är experterna inom detta område.  De är säkert väldigt framgångsrika i att hantera riskhantering ur vissa perspektiv men har sällan ett individ och organisatoriskt fokus. Det är alltid människor det handlar om.