Arbetsmiljöverkets rapport visar att arbetsbelastningen skapar ohälsa

En tredjedel av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt  fysiska eller psykiska besvär till följd av arbetet. Det innebär runt 1,4 miljoner människor. Kvinnor har i högre utsträckning  arbetsorsakade  besvär än män. Det konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport.

Enligt rapporten är det inte olycksfall som är den stora riskfaktorn, det är stressen. Nästan sju av tio sysselsatta med besvär till följd av andra förhållande i arbetet än olyckshändelse, 65 procent, uppgav att för hög arbetsbelastning var orsak till besvären. 

Chefspsykologen har sett tendenserna under lång tid 

Avonovas chefspsykolog, Robert Persson Asplund har sett tendenserna under lång tid. 
– Under 10 års tid har vi kunnat följa utvecklingen med minskade fysiska besvär och gradvis ökning av psykiska besvär till följd av arbetet. Likaså har upplevelsen av för hög arbetsbelastning ökat under flera år och vi ser inga tecken på att den trenden kommer att minska. 

Viktigt att tala om prestation istället för arbetsbelastning 

Robert tror att otydliga riktlinjer och orimliga förväntningar är en del av problemet.  Att i stället för att fastna i diskussioner om hög arbetsbelastning så behöver vi tala mer om vad som är en rimlig prestation. När vet jag som anställd att jag gjort tillräckligt?  
– Att tydliggöra vad jag som anställd förväntas göra, vilka resultat som förväntas av mig och när jag har gjort tillräckligt, är en av de finaste gåvorna jag som ansvarig för en verksamhet kan ge till en medarbetare. Dagens arbete och arbetsliv är mer komplext och det är svårare att som anställd att se vad som är en rimlig prestation. Arbetsuppgifterna flyter mer och mer in i varandra, utan tydliga gränser. 
– I likhet med Avonovas Jobbhälsoindex för 2018 som publicerades tidigare i höstas sticker yngre och medelålders medarbetar ut i statistiken och uppger mer psykiska besvär till följd av arbetet. Det är en oroväckande trend och en samhällsutmaning som vi står inför att hantera, avslutar Robert. 

Chefsläkaren ser ett oroande trendbrott 

Sofia Åström Paulssonchefsläkare på Avonova har en lång erfarenhet av att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor inom tung industri. Hon är extra oroad över tendensen att de fysiska besvären kryper ner i åldrarna. 
– Det är oroande, med tanke på att man ofta sett fysiska besvär som något som kommer med åren, men vi hör allt mer från arbetsgivare att yngre har allt mer besvär. Det skulle kunna vara uttryck för en allmänt sämre fysik bland yngre jämfört tidigare.  

 Sofia Åström Paulsson, medicinskt ansvarig, Avonova och Robert Persson Asplund, chefspsykolog

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och Sofia Åström Paulsson, chefsläkare.

Positiva tendenser 

Trots mörka siffror ser Sofia en ljusning i att alla inblandade parter faktiskt tar problemen på allvar och arbetar för en effektiv rehabiliteringsprocess. I Arbetsmiljöverkets rapport visar det sig att drygt 40% av de anställda med besvär och med mer än två veckors frånvaro registrerad hade försäkringskassan, företagshälsan eller arbetsgivaren gjort en genomgång av rehabiliteringsbehoven. 
– Det är glädjande att i nästan hälften av fallen bland dem som svarat har man gjort genomgången efter mindre än en månads sjukfrånvaro. Det är fortfarande för få, men intrycket är att det är en högre omfattning än tidigare. Ungefär en tredjedel av dem som haft besvär av arbetet upplevde att de fått personlig stöttning av chefen, eller någon annan person som arbetsgivaren utsett och lika många att de kunnat lämna över uppgifter till andra. Förhoppningen är att arbetsgivarna utöver individuella anpassningar också försökt hitta sätt att förändra arbetsmiljön för att förhindra att fler får besvär av samma arbete.