Allt fler yngre känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet

Allt fler yngre känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. Detta visar Avonovas nyligen publicerade Jobbhälsoindex som bygger på intervjuer med 10 000 anställda inom svenskt arbetsliv. Intervjuerna genomfördes av Svenskt Kvalitetsindex.

– De yngsta anställda har lägre framtidstro och var fjärde yngre anställd anser sig inte kunna behålla hälsan eller vara kvar på arbetsplatsen inom de närmaste två åren, säger Robert Persson Asplund, chefspsykolog på Avonova och forskare vid Linköpings Universitet.

Jobbhälsoindex pekar på att skillnaden mellan åldrarna har ökat påtagligt det senaste året. Bland de yngre ökar andelen som på grund av arbetet känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet både bland män och kvinnor, särskilt det senaste året. Bland de äldre anställda har andelen som känner psykiska obehag även ökat bland kvinnor medan andelen äldre män som känner psykiskt obehag har minskat 2018.

– Vi har under flera år hört larmrapporter om ungas ohälsa och min tolkning är att den gruppen nu nått arbetsmarknaden. Höga krav på utbildning och kompetens, egna höga krav och sociala medier är faktorer som lyfts fram. Likaså hur man ser på ett arbete och ett arbetsliv. Frågor om arbetsmiljö och hållbarhet är viktigare för många yngre än lön och karriär, säger Robert Persson Asplund.

Vill du veta mer om Avonovas Jobbhälsoindex kontakta:

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare 073-6626380 

Stefan PerssonUtvecklings- och marknadschef 070-4239644 

Om Jobbhälsoindex 

Jobbhälsoindex, som sedan 2007 genomförs årligen, bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation etc, samt därutöver ett antal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 500 personer. Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid).