2017-09-15 

Avonova Arbetsförmågebedömning i ny kostym

Nu har vi internutbildat nästan 200 Avonova-medarbetare i vårt nya koncept för Avonova Arbetsförmågebedömning.

Avonova Arbetsförmågebedömning syftar till att en individ ska kunna påbörja, fortsätta eller återgå till ett arbete utan att riskera sin hälsa och att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för arbetsgivaren godtagbart sätt. Alternativt att kunna få sin rätt till ersättning korrekt bedömd vid nedsatt arbetsförmåga.

– Med stor kunskap och med respekt för enskilda individer och kunder säkerställer vi en bedömning av så hög kvalitet att den utgör ett för alla parter godtagbart underlag för fortsatta beslut och åtgärder, säger Stefan Persson, marknads- och affärsutvecklingschef på Avonova.

Arbetsförmågebedömningen grundar sig på uppgifter om arbetsplats, arbetsuppgifter, arbetskrav och på en kartläggning av individens hälsa, fysiska, kognitiva och sociala förmåga samt om det föreligger några kända hälsorisker i arbetet eller individuella riskfaktorer som kan påverka eller påverkas av arbetet.

Vill du veta mer om Avonova Arbetsförmågebedömning kan du kontakta din lokala Avonova-enhet.