2019-02-19

Angående avvikelsen som uppmärksammats i media 18 februari kring 1177

Avonova samarbetar med MedHelp kring tjänsten Sjuk- och Friskanmälan. Med anledning av aktuell avvikelse lämnar Avonova följande information från MedHelp:

”Sjuk- och friskanmälantjänsten är inte berörd av den avvikelse som varit gällande 1177. Telefonisystemen är helt skilda från varandra. MedHelp tar våra användares integritet på allra största allvar. Den avvikelse som har uppmärksammats hos en av våra underleverantörer utreds just nu och åtgärder har redan inletts.”

Stefan Persson
Chef Marknad & Affärsutveckling