AVONOVA NYHETER

2021-09-13 Pressmeddelande: Avonovakoncernen förvärvar Provins fem Läs mer...

2021-06-29 Den 1 september 2021 tillträder Oscar Edholm som ny CDO (Chief Digital Officer) för Avonova i Sverige och Norge. Läs mer...

2021-06-28 Pressmeddelande: Avonova erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina svenska kunder.Läs mer...

2021-06-23 Pressmeddelande: Avonova Hälsa AB del i forskningsprojekt som tilldelas 120 miljoner.Läs mer...

2021-02-10 Nya regler vid inresa till Sverige. Läs mer...

2021-02-10 Tjänstbarhetsintyg och utlåtande efter medicinska kontroller får nytt utseende från och med fredag 12 februari. Läs mer...

2021-01-15
Avonova har fått förtroendet av Västra Götalandsregionens att vaccinera personal mot covid-19. Läs mer...

2020-12-03 Nytt stöd till arbetsmiljöutbildning - Läs mer...

2020-11-10 Den 2 november 2020 tillträdde Pia Geivald som ny CPO (Chief People Officer) för Avonova i Sverige och Norge. Läs mer...

2020-09-14 Sara Uggelberg har den 17 augusti 2020 tillträtt som ny CFO inom Avonova Group. Läs mer...

2020-09-04 Andreas Carlborg tillträder som CMO för Avonova den 16 november 2020. Andreas kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och arbeta för att säkerställa att Avonova är ledande inom sitt område med fokus på digitalisering samt bästa möjliga kvalitet och evidens i produktutbudet. Läs mer..

2020-08-14 Kenneth kommer att leda koncernens kommersiella verksamhet, med fokus på att stärka Avonovas position i Norge och Sverige, bygga starka relationer med kunder och marknaden, anpassa och utveckla koncernens tjänsteerbjudande och vidareutveckla försäljning och marknadsföring. Läs mer...

2020-08-14 Petter Hallman tillträder som Managing Director, Avonova Sverige, den 5 oktober 2020. Petter kommer i sin roll att leda den svenska verksamheten inom Avonova och vara en viktig del i den digitaliseringsresa som både koncernen och hälso- och sjukvården i stort står inför. Läs mer...

2020-03-19 Coronakrisen håller oss i ett hårt grepp och samhället arbetar med alla medel för att hantera situationen så bra som möjligt. I arbetslivet finns dock ett antal andra risker inom fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer...

2020-03-17 Avonova erbjuder sina resurser till samhället Läs mer...

2020-01-24 Max van Eijk, erfaren ledare inom hälso och specialistsjukvård, tillträder som koncernchef för Stamina/Avonova den 1 mars 2020. Läs mer...

2020-01-22 WHO:s generaldirektör har kallat till krismöte på onsdagen i syfte att utreda vilka rekommendationer som ska utfärdas för att hantera utbrottet. I dagsläget avråder varken Världshälsoorganisationen eller UD från resande eller handel. Läs mer...

2019

2019-11-15 Företag som prioriterar förebyggande arbetsmiljöarbete har fem gånger större vinstmarginal än företag som jobbar mer reaktivt med sin arbetsmiljö.  Läs mer...

2019-10-28 Nu börjar en del ändringar i den omarbetade versionen av Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla. Läs mer >>>

2019-09-13 Vi har beslutat att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. För att utföra dessa hälsokontroller har vi tecknat ett licensavtal på ett antal VibroSense Meter II, med option på fler instrument. Läs mer >>>

2019-07-08 Nästan var fjärde svensk i yrkesför ålder, 24 procent, kan inte släppa tankarna på jobbet under semestern. Svårast är det för unga kvinnor, visar vår nya Sifoundersökning. Läs mer >>>

2019-06-10 Avonova byter telefoni system och telefonnummer till alla våra anställda börjar med 010. Vi gör detta för att förbättra vår tillgänglighet och kundservice och blir förtydligande när vi ringer med 010-nummer.

2019-05-22 Nästan varannan anställd, 48 procent, har ett stillasittande arbete. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet. Läs mer... 

2019-05-03 Avonova storsatsar på att motverka vibrationsskador som ett direkt resultat av ökad efterfrågan från företagets kunder och som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på arbetsmiljöproblemet. Läs mer...

2019-01-17 Allt fler yngre känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. Detta visar Avonovas nyligen publicerade Jobbhälsoindex. Läs mer...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.