AVONOVA NYHETER

2021-11-04 Malin de Maré ny Managing Director för Avonova Sverige Läs mer...

2021-09-13 Avonovakoncernen förvärvar Provins fem Läs mer...

2021-06-29 Den 1 september 2021 tillträder Oscar Edholm som ny CDO (Chief Digital Officer) för Avonova i Sverige och Norge. Läs mer...

2021-06-28 Pressmeddelande: Avonova erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina svenska kunder. Läs mer...

2021-06-23 Pressmeddelande: Avonova Hälsa AB del i forskningsprojekt som tilldelas 120 miljoner. Läs mer...

2021-02-10 Tjänstbarhetsintyg och utlåtande efter medicinska kontroller får nytt utseende från och med fredag 12 februari. Läs mer...

2021-01-15
Avonova har fått förtroendet av Västra Götalandsregionens att vaccinera personal mot covid-19. Läs mer...

2020-12-03 Nytt stöd till arbetsmiljöutbildning - Läs mer...

2020-11-10 Den 2 november 2020 tillträdde Pia Geivald som ny CPO (Chief People Officer) för Avonova i Sverige och Norge. Läs mer...

2020-09-14 Sara Uggelberg har den 17 augusti 2020 tillträtt som ny CFO inom Avonova Group. Läs mer...

2020-09-04 Andreas Carlborg tillträder som CMO för Avonova den 16 november 2020. Andreas kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och arbeta för att säkerställa att Avonova är ledande inom sitt område med fokus på digitalisering samt bästa möjliga kvalitet och evidens i produktutbudet. Läs mer..

2020-08-14 Kenneth Dalquist Valbøll, ny Commercial Director kommer att leda koncernens kommersiella verksamhet, med fokus på att stärka Avonovas position i Norge och Sverige. Läs mer...

2020-03-19 Coronakrisen håller oss i ett hårt grepp och samhället arbetar med alla medel för att hantera situationen så bra som möjligt. I arbetslivet finns dock ett antal andra risker inom fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer...

2020-03-17 Avonova erbjuder sina resurser till samhället Läs mer...

2020-01-24 Max van Eijk, erfaren ledare inom hälso och specialistsjukvård, tillträder som koncernchef för Stamina/Avonova den 1 mars 2020. Läs mer...

2020-01-22 WHO:s generaldirektör har kallat till krismöte på onsdagen i syfte att utreda vilka rekommendationer som ska utfärdas för att hantera utbrottet. I dagsläget avråder varken Världshälsoorganisationen eller UD från resande eller handel. Läs mer...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.