Organisationsutveckling

Avonova Management har tillgång till ett antal kvalificerade verktyg för såväl kartläggning av aktuell organisations nuläge, allt från systematik i arbetsmiljöarbete till hur relationer och kommunikation fungerar, och ett stort antal kvalificerade konsulter med egen ledarerfarenhet som kan såväl kartlägga enl ovan som råda våra kunder.

Insatser kring organisationsutveckling riktar sig mot ledningar i form av executiv ledning och/eller ledningsgrupp. Organisationsutveckling syftar till att hjälpa att skapa en organisation som är långsiktigt hållbar och som tjänar organisations mål och syfte på bästa sätt.

Avonovas kunskaper kring människors sätt att arbeta, trivas och utvecklas står till förfogande för organisations ledare med långsiktigt syfte att deras organisationer ska prestera optimalt och hållbart.

Organisationsutveckling kan ha många olika former och utseenden men Avonova arbetar med ett antal principer enligt följande:

  • Vi arbetar alltid i nära samarbete och dialog med vår kunds ledning.
  • Vi sätter oss in i och väger in kundens helhet.
  • Vi strävar alltid efter mesta möjliga nytta för minsta möjliga konsultinsats.
  • Vi arbetar så långt möjligt med kundens chefer och dessa i sin tur med sin organisation.
  • Vi utgår från våra kunskaper om hur människor fungerar och trivs, det är detta som är vår kärnkompetens i samband med organisationsutveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss >>>