Grupputveckling

Med grupputveckling menar vi insatser för att utveckla gruppen i syfte att klara sitt uppdrag och vara väl fungerande tillsammans, att förstå och dra nytta av sina styrkor som individer och som grupp.

Utgångspunkten kan vara att gruppen fungerar mindre väl men även att exempelvis stort förändringstryck föreligger vilket kräver att gruppen ska prestera på sin absolut bästa nivå.

Vi utgår alltid från gruppens uppdrag/mål/värdegrund och bygger programmen tillsammans med uppdragsgivaren. Våra utgångspunkter är att alla vill lyckas och vi söker efter resurser och framgångsfaktorer med fokus på motiverande mål. Teoretiskt utgår vi från systemteori, processyn och forskningsfältet positiv psykologi. Vi tillför konkreta metoder och verktyg som gruppen likväl som dess medlemmar enskilt kan använda i sin utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss >>>