Våra tjänster

Med kundnyttan i fokus utvecklar och levererar vi inspirerande tjänster inom ledarskap och verksamhetsutveckling.

Chefssutveckling

Chefsutvecklingsprogram
Vi skapar chefsutvecklingsprogram tillsammans med uppdragsgivaren. Vi varvar praktiska chefsverktyg med teorier. Vi använder perspektiv som Systemteori, positiv psykologi, lösningsinriktat arbetssätt EQI.

Chefskonsultationer/coaching
Enskild chefskonsultation med seniorkonsulter för utveckling av chefsrollen/reflektion/inspiration. Chefskonsultation i grupp.

EQI chefsutbildning
Enskild chefsutveckling med utgångspunkt från emotionell intelligens-begreppet.

Chefsupportprogram
Vi skapar ett supportprogram för samtliga eller utvalda chefer och nyckelpersoner i organisationen. Programmet kan innehålla;

  • Individuella chefskonsultationer
  • Hälsoprofil
  • Livsstilsanalys
  • Medicinsk konsultation
  • Inspirationsmöten/träffar
  • Chefsförsäkringar
  • Företagsspecifika insatser.

Verksamhetsutveckling

Verksamhets- /organisationsutveckling
Utvecklingsarbete, organisationsöversyn, process- och kvalitetsutveckling m.m.

Arbetsmiljö- /medarbetareundersökningar
Vi planerar processen tillsammans med uppdragsgivare, genomför undersökningen, återkopplar resultat med workshops och skapar handlingsplaner/åtgärdar behov.

Ledningsgruppsutveckling
Med utgångspunkt i företaget/organisationens mål och utvecklingsbehov arbetar vi med flera olika modeller för att stärka och utveckla ledningsgrupper.

Program för Självstyrt lärande
Utvecklingsprogram för en organisation med fokus på de områden chferna vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom. Under ett år arbetar varje deltagare med ett självvalt personligt utvecklingsprojekt. Strukturen är tydlig med Nuläge, Mål, Strategier, Uppföljning och Utvärdering. Sex deltagare i varje grupp är ett bra riktmärke. Varannan gång enskild support med konsult då du har möjlighet att fördjupa dig i dina egna frågeställningar och varannan gång möte med gruppen då du får synpunkter och tips från kollegor och dessutom lärdomar från deras lärande projekt.

Workshops
Företagsanpassade workshops med fokus på organisation, ledarskap och utveckling. Exempel: Organisationsbarometer; med utgångspunkt från Claes Jansens teori om förändringens fyra rum.

Future Search Conferences
Marvin Wiesbords storgruppsmetodik Future Search Conference där företagets intressenter t.ex. kunder, anställda, politiker, underleverantörer bjuds in till en konferens med fokus på företagets framtid. Resultatet genererar ett antal projekt där alla som deltar har hög delaktighet och motivation.

Personalutveckling
Utvecklingsarbete med team och avdelningar. Framtidsspaning, verksamhetsplanering, inspirationsdagar och teamutveckling.

Rekrytering
En lyckad rekrytering är en stark investering i framtiden. Vi erbjuder medverkan från början till slut, från kravprofil till anställning eller bara den del av processen företaget behöver.

Chefssupportprogram för hela organisationen
Vi skapar tillsammans med uppdragsgivaren ett program för samtliga chefer med fokus på den utvecklingsprocess företaget/organisationen är i. Vi erbjuder ett urval av supportinsatser för enskilda eller grupper av chefer.

 

Shared Buttons