Affärside

Chefers situation och mående är en viktig komponent i den helhet som skapar hållbara och framgångsrika företag och organisationer. Vi tror att chefens egen lust och hälsa är viktiga för ett gott ledarskap. Inspiration och stöd till nyckelpersoner är en framgångsfaktor för våra kunder.

Affärsidé

Ledarsupport ska vara ett uppskattat managementföretag med verksamhet som ger våra kunder professionellt och inspirerande chefs- och verksamhetsstöd. Tillsammans med våra uppdragsgivare ska Ledarsupport stärka och utveckla chefer och organisationer för långsiktig hållbarhet, framgång och lönsamhet. Med kundnyttan i fokus genom dialog och helhetssyn utveckla och leverera inspirerande tjänster inom ledarskap och verksamhetsutveckling.

Kompetens

Våra konsulter är seniora organisationskonsulter, vilket betyder att de har egen erfarenhet av ledarskap och/eller mångårig erfarenhet från kvalificerad konsultverksamhet. Vi utgår från forskningsfältet Positiv psykologi i vårt arbete och håller oss ständigt uppdaterade. Tillsammans spanar vi efter (utgår från) det som skapar lust och framgång i din verksamhet.

Samarbete

Vi samarbetar med ett stort nätverk av specialister, både externa konsulter och konsulter inom Avonova Hälsa, Karriärväxling samt Active.

Vi erbjuder

Chefsutveckling

• Chefsutvecklingsprogram • Chefskonsultationer
• Ledarutbildningar • Chefsupportprogram

Verksamhetsutveckling

• Verksamhets- /organisationsutveckling • Ledningsgruppsutveckling
• Workshops • Storguppsmetoder som Future Search Conferences
• Urval ”Second opinion” i samband med rekrytering

Med kundnyttan i fokus utvecklar och levererar vi inspirerande tjänster inom ledarskap och verksamhetsutveckling.

Shared Buttons