Utbildningar

Nedan ges exempel på utbildningar utifrån Avonova Learnings koncept.

Arbetslivsinriktad Rehabilitering
Aktiv på arbete och fritid
Alkohol- och drogrelaterad ohälsa på arbetsplatsen
Arbetsmiljöverkets regelverk
Att arbeta i storrumsmiljö och kontorslandskap (sem/föreläsn)
Avlastningssamtal vid krishantering

BAM Bas - Utbildning i Bättre Arbetsmiljö
Buller och hörselvård

Chefens Hälsa (sem/föreläsn)

Det svåra samtalet

Ergonomi

Friskt ledarskap
Fysisk aktivitet
Första hjälpen

Hjärt och lungräddning vuxen
Hjärt och lungräddning vuxen med hjärtstartare
Hot och våld
Hälsa och hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande ledarskap
Hälsoinspiratörsutbildning 

Inventering av friskfaktorer

Kemiska arbetsmiljörisker
Konflikthantering
Kost och aktivitetsseminarium
Krisberedskap och krishantering
Krisstöd - kamratstöd

Livsstilskompetens

Mindfulness i arbetslivet

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Rehabilitering för chefer och arbetsgivare
Rehabiliteringsprocessen

Stresshantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Tobaksfri

Utvecklingssamtal

Viktminskning