e-Learning

 Kontorsergonomi - Rehabprocess för chefer

    

På Avonova är vi också bra på utbildning, även via e-Learning, och fördelarna med digitala utbildningar är många. En kurs kan genomföras när det passar deltagarens schema, helt oberoende av plats. Om flera medarbetare behöver lära sig samma sak kan arbetsgivaren vara säker på att alla får till sig samma innehåll med likvärdig kvalitet. 

e-Learning är tids- och kostnadseffektivt eftersom utbildningarna kan genomföras flera gånger om.