Vill du veta mer om Avonova tjänster?

Kontakta någon av våra säljare

Anders Bergström

KAM

010-252 68 54

Anders Bergström KAM

Anders Hermansson

Område Väst

010-252 61 58

Anders Hermansson Område Väst

Anna-Karin Richardsson

Nationell KAM

010-252 63 01

Anna-Karin Richardsson Nationell KAM

Charlotte Granman

KAM Område Göteborg

010-252 63 80

Charlotte Granman KAM Område Göteborg

Marie Schöld

KAM Område Göteborg

010-252 63 49

Marie Schöld KAM Område Göteborg

Ulrika Åberg

KAM Område Göteborg

010-252 68 87

Ulrika Åberg KAM Område Göteborg

Ann-Sofie Lundemo

KAM Område Göteborg

010-252 63 21

Ann-Sofie Lundemo KAM Område Göteborg

Claes Björkman

Utbildningschef

010-252 63 09

Claes Björkman Utbildningschef

Magnus Lindstedt

Nationell KAM

010-252 60 70

Magnus Lindstedt Nationell KAM

Malin Bäckström

KAM

010-252 64 41

Malin Bäckström KAM

Mats Fröberg

KAM

010-252 62 32

Mats Fröberg KAM