2.2.6.1. Första hjälpen

Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minskar risk för skadeutveckling samt öka chansen föröverlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. Kunskapen i första hjälpen hjälper deltagarna att få mod att ingripa vid olycksfall eller sjukdomsfall.

Målgrupp: Alla medarbetare

Syfte: Uppfylla arbetsmiljökrav, AFS Första Hjälpen och krisstöd 1999:7. Öka tryggheten och säkerheten på arbetsplatsen. Förebygga ohälsa hos arbetstagare genom att lära ut riskfaktorer och ett säkert arbetssätt.

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Beskrivning och innehåll

Kursen är standardiserad och bygger på riktlinjer från European Research Council (ERC) och Svenska rådet för hjärt-, lunglivräddning samt AFS Första Hjälpen och krisstöd 1999:7 och sjukvårdsrådgivningen. Förberedelse: inläst kursbok Första Hjälpen och Hjärt-lungräddning (pris per bok 160 kr, beställs av kunden via HLR-rådet). Kunden kan köpa en kursbok som kan delas i aktuella gruppen.

  1. Första hjälpen - livsviktiga minuter
  2. Sök hjälp på rätt nivå
  3. Nödnummer
  4. Bedöm situation och säkra olycksplatsen
  5. Bedömningsmodeller
  6. Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare till vuxna
  7. Luftvägsstopp
  8. Sjukdomsfall och olycksfall
  9. Hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Yttre blödning, Inre blödning, Cirkulationssvikt, Allergisk reaktion, Brännskada, Kramper och Epilepsi, Nacke och ryggskada, Psykiska reaktioner, Kris och krisstöd.
  10. Avslutning

Utbildningen kan anpassas utifrån olika situationer utifrån behov. Exempel på situationer: Elolyckor, drunkning, skallskada, nedkylning och köldskada, urledvridning, benbrott eller stukningar.

Omfattning: 4 timmars utbildning. Pauser tillkommer. Vid anpassning läggs 15 minuter till per situation alternativt att något utifrån kursinnehållet byts ut. Vid anpassning klargörs vilka delar som skall tas bort eller läggas till mellan kund och utbildare i god tid innan kursstart.

Utförs av: Instruktör utbildad via HLR-rådet.

Antal deltagare: Max 12 deltagare med en instruktör. 13-24 deltagare med två instruktörer. Detta är en kvalitetssäkring utifrån Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings kvalitetsskrivning för att säkerställa att alla utbildade fått tillräcklig kompetens.