2.2.3.3. Ergonomisk genomgång (organisation)

I ergonomisk genomgång använder vi oss av metoden Ergonomipyramiden som är en arbetsmiljökartläggning och ett verktyg för dialog med dig som kund kring ett ergonomiskt strategiskt helhetstänk. Med stöd av Ergonomipyramiden gås tidigare ergonomiinsatser igenom och handlingsplaner för kommande insatser tas fram på såväl organisatorisk-, grupp- som individnivå.

Målgrupp: Alla organisationer, där dialog sker tillsammans med chef

Syfte: Kartlägga tidigare insatser och kommande behov kring ergonomin inom organisationen med upprättande av handlingsplaner.

Kundnytta: Hållbara medarbetare i en effektiv och lönsam organisation

Nytta: Ergonomiska genomgången ger;

  • Tidig upptäckt av tecken till ohälsa och att förebygga belastningsskador och besvär
  • Information om och hur regelverket tillämpas
  • Systematisering av arbetet kring ergonomifrågor

Metod och innehåll

Chef och ergonom träffas i möte för att gå igenom tidigare insatser och behov för att sätta handlingsplan för kommande insatser inom hela organisationen. Mötet föregås av analys av nuläget hos kund. Ergonomipyramiden redovisas i rapport och handlingsplan som presenteras vid mötet. Uppföljning och utvärdering sker löpande utifrån beslutat intervall med kund presenteras i rapport och muntligen.

Handlingsplanen kan innehålla tjänster såsom:

  • Riskbedömning och ergonomitjänster för att åtgärda upptäckta brister
  • Framtagning av instruktioner
  • Utbildningar inom ergonomi

Utförare: Ergonom och/eller fysioterapeut.