Corona pandemin påverkar framförallt yngre medarbetare och chefer! Det visar Avonovas Jobbhälsoindex för 2020, Sveriges största undersökning av anställdas hälsa och arbetsmiljö.

Fyll i formulären så kommer du till Jobbhälsoindex 2020.

Jobbhälsoindex genomförs årligen sedan 2007 och bygger på ett representativt urval av anställda i Sverige i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation etc., samt ett antal andra variabler. För 2020 har totalt 9 400 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 18 800 personer. Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid). Undersökningen genomfördes under maj till juni med hjälp av telefonintervjuer och webbaserade frågor.

Med Jobbhälsoindex vill vi inspirera och utmana till ett ökat fokus på förebyggande arbete. Genom kunskap om vilka utmaningarna är blir det också lättare att hitta rätt verktyg att komma till rätta med dem. Med 700 experter i hela Sverige som behärskar allt från medicin, ergonomi, organisation till systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsovetenskap vill vi vara en stark och utvecklande partner till våra 8 000 kundföretag och organisationer.

Våra experter inom medicin samt organisatorisk och social arbetsmiljö, Robert Persson Asplund, forskare och chefspsykolog, Avonova, samt Sofia Åström Paulsson, forskare och medicinskt ledningsansvarig, Avonova ger sin analys och rekommendationer.

Jobbhälsoindex 2020