HR-konsult fungerar som ett stöd i både små och stora frågor kring HR och personalarbete. Exempel kan vara förändringsarbete, rekrytering, rehabilitering, karriärutveckling och utveckling av policyer.

Vårt team kommer att vara tillgängliga via telefon, chatt eller mail för stöd och råd. Utöver en HR-konsult ger tjänsten en snabb tillgång till vår samlade kompetens av företagsläkare, företagssköterskor och psykologer. Vi ger råden. Du tar besluten. Vårt HR-team kommer att hjälpa dig dessa frågor och mycket mer:

• Rehabiliteringsfrågor • Omorganisation 

• Rekrytering  • Avveckling 

• Arbetsrättsliga frågor

• Stöd och råd i generella HR-frågor

• Policyfrågor  • Medarbetarsamtal

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

• Chefsstöd/Coaching • Karriärväxling

• HR-årshjulet • Stöd i ESG-arbete

• Hur arbetar vi med normer och åldersdiskriminering på arbetsplatsen?

• Hur arbetar med mångfaldsfrågor? Hur gör man en mångfaldspolicy?

• Riskanalys/riskbedömning

• Introduktionsplan 

• Återhämtning i en stressad organisation

• Olovlig frånvaro • Utköp av personal

• Fog för varning. När kan jag göra det?

För mer information om tjänsten fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Knapp som leder til nettside hvor du kan melde deg på Avonova Sveriges nyhetsbrev