Många små och medelstora företag har svårt att bedriva ett effektfullt HR-arbete. Därför har vi tagit fram tjänsten HR-konsult. Vårt erfarna team kommer att stötta företag i både små och stora frågor kring HR och personalarbete.

Vårt team kommer att vara tillgängliga via telefon, chatt eller mail för stöd och råd. Utöver en HR-konsult ger tjänsten en snabb tillgång till vår samlade kompetens av företagsläkare, företagssköterskor och psykologer.

Vi ger råden. Du tar besluten.

Vårt HR-team kommer att hjälpa dig dessa frågor och mycket mer:

• Rehabiliteringsfrågor 

• Omorganisation 

• Rekrytering 

• Avveckling 

• Arbetsrättsliga frågor

• Stöd och råd i generella HR-frågor

• Policyfrågor 

• Medarbetarsamtal

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

• Chefsstöd/Coaching

• Karriärväxling

• HR-årshjulet

• Stöd i ESG-arbete

• Hur arbetar vi med normer och åldersdiskriminering på arbetsplatsen?

• Hur arbetar med mångfaldsfrågor? Hur gör man en mångfaldspolicy?

• Riskanalys/riskbedömning

• Introduktionsplan 

• Återhämtning i en stressad organisation

• Olovlig frånvaro

• Utköp av personal

• Fog för varning. När kan jag göra det?

Vill du veta mer om HR-konsult kontakta Carina Lundmark-Ågren, projektledare Avonova HR-konsult,  
carina.lundmark@avonova.se, 010-810 40 20