2018 års Guldpilen i kategorin små företag går till Alingsås Energi

Juryns motivering: 

"Med ett heltäckande hälso- och arbetsmiljöprogram där policies, principer, metoder och ett bra resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av ledningens engagemang, tydliga roller och ett system för uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut." 

Avonova gratulerar Alingsås Energi till segern i Guldpilens kategori små företag 2018.

Här kan du läsa mer om Alingsås Energis arbetsmiljöarbete. 

Läs pressmeddelandet här.

2018 års Guldpilen i kategorin offentlig verksamhet går till Emmaboda kommun

Juryns motivering: 

Med ett uthålligt systematiskt arbetsmiljöarbete, en engagerad ledning och en inkluderande vardagskultur skapar Emmaboda kommun förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation i ett mycket viktigt samhällsuppdrag. Emmaboda kommun är ett föredöme för många offentliga verksamheter. Resultaten i form av medarbetarnöjdhet, förbättrade hälsotal och ökade medborgarvärden talar sitt eget språk."

Avonova gratulerar Emmaboda kommun till segern i Guldpilens offentliga klass 2018.

Här kan du läsa mer om Emmaboda kommuns arbetsmiljöarbete.

Läs pressmeddelandet här

 

Nominera till Guldpilen 2019

Redan nu kan nominera företag eller organisationer till nästa års Guldpilen. Allt du behöver göra är fylla i formuläret nedan. Glöm inte motiveringen.