Webbtjänster

Besvär med stress och sömn blir ett allt vanligare problem på våra arbetsplatser

Avonova kan erbjuda webbaserade behandlingar som syftar till att minska ohälsa och öka motivation och trivsel i arbetet. Samtliga behandlingar bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som är en evidensbaserad behandlingsform med påvisad effekt vid en mängd olika problemområden, däribland stress och sömnproblem. Följande behandlingar finns idag:

För mer information vänd dig till din lokala kontaktperson i Avonova.