Omställning TSL och karriärväxling

Vi coachar människor som inte kan vara kvar i sitt arbete och behöver hjälp med omställning och karriärväxling.

KarriärväxlingDet kan finnas fler anledningar till att en medarbetare kan behöva hjälp med karriärväxling.

Några exempel är:

  • ohälsa
  • uppsägning pga. arbetsbrist
  • överenskommelse mellan anställd och företag

Denna tjänst innehåller aktiviteter med fokus på nytt arbete. Tjänsten läggs upp utifrån individens behov.
Exempel på aktiviteter är, kartläggning, yrkes– och studievägledning, praktik, arbetsmarknads- information och coachning.

Vid omställning genom Trygghetsfonden TSL är vi din samarbetspartner.

Ramavtal med Trygghetsfonden TSL

Vi hjälper medarbetare som blivit uppsagda pga av arbetsbrist genom TSLs omställningsstöd i Västra Götalandsregion.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet.

För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter se www.tsl.se

Kontakta någon av våra karriärutvecklare när det gäller karriärväxling och omställning, via e-post: karriarutveckling@avonova.se