Arbetsmiljöutveckling

Alla arbeten kräver en bra arbetsmiljö. Ett problem är aldrig enklare och billigare att lösa än innan det har uppstått. Det är en gammal sanning som är sannare än någonsin när det är människor av kött och blod vi talar om.

ArbetsmiljöutvecklingArbetsmiljöfrågorna handlar därför inte alls bara om att uppfylla lagar och förordningar - något vi i och för sig självklart hjälper dig att lösa. Det handlar framförallt om att respektera människovärdet, att ta sina medarbetare på allvar och samtidigt värna om lönsamheten. En väl fungerande och säker arbetsmiljö är en av de bästa investeringar du kan göra, om syftet är att få ut det bästa varje individ har att ge.

Avonova har en stab av kunniga medarbetare och rejäla laboratorieresurser till ditt förfogande även i frågor som rör den psykiska miljön. Vi mäter strålning, luftkvalitet och buller, vi gör riskanalyser, vi ser över belysning och arbetsställningar o s v för att eliminera olyckstillbud och belastningsskador. Redan små insatser av t ex våra ergonomer och sjukgymnaster kan ge stora positiva effekter för såväl den enskilde som företaget. Vi gör även analyser av den psykosociala miljön och hjälper dig finna handlingsvägar för förbättring även på detta område.

Tillsammans kan vi också bygga upp den internkontroll som krävs för kvalitetscertifiering - nog så viktigt för konkurrenskraften.