Behandling, stöd och rådgivning

Vi hjälper dina medarbetare att ta kontroll över nikotinsuget och stöd i att hantera stress och andra riskfaktorer som riskerar att skapa sjukfrånvaro.