KBT Stresshanteringsprogram

Att hålla sitt stressystem i god balans är en utmaning för den moderna människan. Stressreaktionen är nödvändig för vårt välbefinnande i väl avvägd dos, medan brist på återhämtning orsakar symtom och skador. När symtomen blivit så omfattande att det är svårt att fungera normalt och innebär lidande krävs konkret förändringsarbete, motivation och inspiration.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.