Stresshantering i grupp

Kursen riktar sig till personer med stressproblematik som arbetar eller som är del- eller heltidssjukskrivna. Den passar för såväl nyligen sjukskrivna personer som dem som är på väg tillbaka till arbetslivet. Målsättningen är att deltagarna ska få förståelse för varför stress uppstår och vad som krävs för att bryta den.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.