Stressföreläsning – få verktyg att hantera din vardag

Öka medvetenheten kring signaler på stress.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.