Kurs i Stresshanteringsprogram med KBT-inriktning

Kursen vänder sig till dig som upplever negativ stress och som önskar en förändring. Den ger dig konkreta verktyg för att förbättra eller bibehålla hälsa, välbefinnande och en fungerande vardag. Vid åtta tillfällen får du lära dig hur vi människor påverkas av stress samt att kartlägga tankar, känslor och beteenden som främjar eller hindrar sunda vanemönster och strategier. Huvudfokus ligger på hur vi kan stärka vår motståndskraft mot stress genom både förändring och acceptans.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.