Hantera din stress med KBT och ACT

Kursen vänder sig till personer med olika grad av stressproblematik och innehåller konkreta verktyg för att hantera stress. Innehållet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Teknikerna som lärs ut har forskningsstöd och har visat sig vara effektiva vid stress. Kursen innehåller bland annat strategier för återhämtning, hantering av stressande tankar, övning i gränssättning, kommunikationsteknik och avslappning. Deltagarna kommer även att få KBT-inriktade strategier mot eventuella sömnproblem.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.