STOCKHOLM

SEMINARIUM: Att mäta effekter av arbetsmiljöarbetet

Datum: 4 mars 2020

Tid: 8.30-16.00

Plats: Meddelas senare

Pris: 4 500 kr

Sista anmälningsdag: 26 februari 2020

Seminariet vänder sig till dig som är HR, ekonom, chef, arbetsledare, skyddsombud, facklig företrädare och den som utifrån sin funktion har behov av kunskap om arbetshälsoekonomiska perspektiv på arbetsmiljö och hälsa. Du får grundläggande kunskaper i hur man kan skatta och mäta effekter av arbetsmiljöinsatser kopplat till best practise/riktlinjer för att förebygga stressrelaterad ohälsa.

Ur innehållet

  • Arbetsglädje som strategisk ledningsfråga.
  • Organisatorisk och social säkerhetskultur, hälsa, produktivitet och arbetsgivarvarumärke – hur ser sambanden ut?
  • Fysisk arbetsmiljö.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – en översikt.
  • MTO-utredning vid stressrelaterad ohälsa, Människa Teknik Organisation.
  • Best practise för förebyggande och hälsofrämjande strategier utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
  • Personalekonomiska kostnadskalkyler och nyckeltal.
  • Workshop med webverktyg: Kostnader för stressrelaterad ohälsa hur mäta stress samt beräkna kostnad i form av produktivitetsförluster till följd av ex stress och sömnproblematik hos medarbetare och chefer i organisationen.
  • Organisationens sociala kapital och dess koppling till nyckeltal.
  • Upprättande av handlingsplan för det egna företaget

Varmt välkommen!

• Anmälan är bindande.

• Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 8 personer.

• Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

• Utbildningarna hålls i Avonovas lokaler om inget annat plats anges.

• Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

• Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.

• För utbildningar 2- och 3 dagars ingår ej logi.