Energidrivande Ledarskap

Hur navigerar du tillsammans med ditt team i en komplex värld med en mer eller mindre oförutsägbar horisont? I takt med att de utmaningar, problem, och uppgifter som omger dig blir alltmer komplexa och mångfacetterade, behöver också ditt mentala ramverk för att hantera dessa leva upp till de krav som ställs.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.