Kontorsergonomi och rörelsevariation

Ergonomi är ett brett område som handlar om hur vi hanterar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar. Arbetsmiljölagen föreskriver bland annat att arbetsgivaren skall tillgodose medarbetare med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är hållbart för kroppen.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.