Uthållig och hållbar genom återhämtning

Återhämtning är en förutsättning för god hälsa, inte minst under påfrestande tider. För många har Corona-tiderna inneburit förändrade förutsättningar i arbete och vardag vilket kan leda till olika former av stress, belastning och ohälsa.

Denna utbildning utgår från modern forskning och presenterar olika återhämtningsfärdigheter att använda sig av i vardagen. Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna kring hur stresshantering kan praktiseras för individ, grupp och organisation, med särskilt fokus på den påverkan som Corona-pandemin har på arbetslivets förutsättningar, såväl under som efter pandemi-tiderna.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.