Uthållig och hållbar genom återhämtning

Återhämtning är en förutsättning för god hälsa, inte minst under påfrestande tider. För många innebär Corona-tiderna förändrade förutsättningar i arbete och vardag vilket kan leda till olika former av stress, belastning och hälsa. Denna utbildning utgår från modern forskning och presenterar olika återhämtningsfärdigheter att använda sig av i vardagen.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.