Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Fördjupning av AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Bättre arbetsmiljöutbildning eller liknande grundläggande arbetsmiljöutbildning ger önskvärda förkunskaper.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se