Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS

Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.