Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS

Med OSA BAS får du grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen komma igång med ett systematiskt arbetssätt inom området. Syftet är att öka tryggheten i det vardagliga arbetsmiljöarbetet och ge konkreta tillvägagångssätt för att sätta upp samt nå arbetsmiljömål.

Datum

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss på learning@avonova.se