Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS

Med OSA BAS får du grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen komma igång med ett systematiskt arbetssätt inom området. Syftet är att öka tryggheten i det vardagliga arbetsmiljöarbetet och ge konkreta tillvägagångssätt för att sätta upp samt nå arbetsmiljömål.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se