Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS

Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.