Ledarskap i den hybrida arbetsvardagen

Ledarskapet har satts på prov under pandemin. När rekommendationerna om hemarbete infördes ändrades arbetssättet. Från att träffa sina medarbetare regelbundet på kontoret, behövde ledarskapet utövas på distans.

Under denna öppna utbildning/workshop blandas teoripass med reflektionsövningar. Målet med utbildningen är att skapa större insikt i nuvarande situation och utmaningar samt rusta deltagarna med konkreta tips. Utbildningen vänder sig till chefer.

 knapp som leder till nedladdningen av Svensk Företagshälsorapport 2021

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se