Krishantering utbildning

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder. Ett bra omhändertagande i en krissituation får inte bara omedel­bart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktig positiv inverkan på arbetsplatsen.

Den här utbildningen ger deltagaren ökad kunskap och kompetens för att veta hur att förebygga kriser, och vidta rätt åtgärder före, under och efter en kris.

Datum

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss på learning@avonova.se