Krishantering utbildning

Krishantering i utmanande situationer

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder. Ett bra omhändertagande i en krissituation får inte bara omedel­bart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktig positiv inverkan på arbetsplatsen.

Utöka dina kunskaper om krishantering

Den här utbildningen ger deltagaren ökad kunskap och kompetens för att veta hur att förebygga kriser, och vidta rätt åtgärder före, under och efter en kris.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se