Digital utbildning - Kemiska arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

Kemiska arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

Datum: 15 december 2021 Tid: 09.00-12.00

Pris: 2 200:-/person

Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post några dagar innan utbildningen startar. 

Utbildare: Christine Wik, arbetsmiljöingenjör

Bakgrund
Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljörisker – allergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). Enligt föreskrifterna krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av Diisocyanater, Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater.

Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd, samt för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Upplägg
Utbildningen äger rum digitalt. Föreläsningar varvas med övningar. I övningar går vi igenom arbetsmoment där allergiframkallande ämnen förekommer. Som underlag till övningarna används säkerhetsdatablad för produkter från deltagarnas verksamhet. Syftet med övningarna är att deltagarna ska bli uppmärksammade på var de största riskerna förekommer samt hur de kan minskas eller förebyggas, till exempel genom användande av korrekt skyddsutrustning.

OBS! För att övningarna ska kunna genomföras krävs att deltagarna till kursledaren skickar in säkerhetsdatablad för de allergiframkallande produkter som ligger till grund för kravet att gå utbildningen senast en vecka före kurstillfället. Om skriftlig riskbedömning finns ska även denna bifogas.

Målgrupp
Den som arbetar med kemiska ämnen som kan påverka hälsan, omgivningen eller miljön skall ha kunskaper för detta. För arbete med allergiframkallande som härdplaster krävs särskilda kunskaper. Exempel på härdplastarbete är arbete med snabblim, gäng- eller bussningsvätskor, tvåkomponentsspackel, tvåkomponentsfärg, polyuretanlack, kompositprodukter samt uppvärmning som innebär termisk nedbrytning av härdplastprodukt (ex. svetsning).

Innehåll

  • Grundläggande kunskap om kemiska risker samt särskilt om härdplaster
  • Hantering av kemiska produkter
  • Riskfyllda moment i hantering
  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning av härdplaster
  • Lokalernas utformning, utrustning och ventilation
  • Avfall, sanering och rengöring
  • Personlig skyddsutrustning – behov och typ som är lämplig
  • Nödvändiga skyddsåtgärder för ett säkert arbete

Anmälan är bindande.

Säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som ligger till grund för utbildningskravet ska efter anmälan skickas till kursledaren. Även riskbedömning av berörda arbetsmoment.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning.

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.