Kemiska Arbetsmiljörisker

Att jobba med kemikalier ställer höga krav på säkerheten och en ständig uppdatering av kunskaper. Utbildningen Kemiska arbetsmiljörisker utgår från föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker och enligt den krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av: Diisocyanater, Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater.

Utbildningstillfällen

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta din lokala Avonova hälsocenter.