Hantera stress & utmattning Digital KBT i grupp

När en medarbetare drabbas av stress eller sömnbesvär är det viktigt att hen får snabb och effektiv hjälp. Problemen riskerar annars att utvecklas och leda till långvarig ohälsa och sjukfrånvaro. Avonova erbjuder arbetslivsinriktad digital gruppbehandling som snabbt ger medarbetaren tillgång till konkreta och effektiva verktyg med dokumenterat positiv effekt på hälsa, arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Behandlingen nås enkelt enkelt och säkert via dator, mobil eller surfplatta.

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se