Handintensivt arbete - riskbedömning och åtgärder

Handintensivt arbete - riskbedömning och åtgärder

Datum: 16 november 2021 Tid: 10.30-12.00

Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post några dagar innan utbildningen startar. 

Pris: 1 050:-

Sista anmälningsdag: 9 november 2021

Utbildare: Maria Bergstrand, ergonom/fysioterapeut, Ellinor Werner, ergonom/fysioterapeut

Enligt Afs 2019:3 ska arbetsgivaren undersöka om det förekommer arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av handintensivt arbete.

Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna kan leda till eller förvärra belastningsbesvär. Bedömningen görs utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). Men hur sker riskbedömningen rent praktiskt? Vad bör du som arbetsgivaren tänka på i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att leva upp till kraven kring handintensivt arbete i Afs 2019:3?

Delta i höstens digitala utbildning och få svar på de frågorna samt få möjlighet att lyssna på exempel från andra verksamheter.

Anmälan är bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antal anmälda deltagare underskrider 4 personer.

Kursintyg skickas till beställande chef efter genomförd utbildning

Avbokning måste ske minst fem dagar före utbildningstillfället, annars debiteras fullt pris för kursen.

Alla priser är exkl. moms och per person om inget annat anges.

Vid förhinder finns möjlighet för annan kollega att överta platsen.